předběžný stavebně-technický průzkum

Jedná se o popis vad a poruch konstrukčních prvků a technického vybavení nemovitosti, ověření stávajícího stavu konstrukcí a technického vybavení s údaji o nemovitosti od prodejce či jeho zástupce.