plomba

plomba v katastru nemovitostí se značí „P“. Upozorňuje tím, že se s nemovitostí něco děje a údaje o nemovitosti se mění/mohou měnit. U takto označené nemovitosti nelze údaje použítnapř. k sepsání smlouvy.