oferta

Oferta je návrh na uzavření smlouvy. Jde o projev vůle, který musí být dostatečně určitý a musí z něj vyplývat vůle navrhovatele jím být vázán.