notář

fyzická osoba splňující předpoklady podle zákona o notářích a jejich činnosti, kterou stát pověřil notářským úřadem. Provádí např. sepisování veřejných listin, přijímání úschov.

 

Zdroj: Notářský řád