normativní právní akt

Právní předpis neboli normativní právní akt je soubor obecně závazných právních norem, které tvoří součást právního řádu.