náklady řízení

Náklady řízení jsou zejména hotové výdaje účastníků a jejich zástupců, včetně soudního poplatku, ušlý výdělek, náklady důkazů, odměna notáře a správce dědictví, tlumočné, náhrada za daň z přidané hodnoty, odměna za zastupování, popř. mediátora.