nájemné

cena za užívání pronajatého bytu

 

Zdroj: Zákon o jednostranném zvyšování nájemného z bytu