nahodilá skutečnost

skutečnost, která je možná a u které není jisté, zda v době trvání soukromého pojištění vůbec nastane, nebo není známa doba jejího vzniku

 

Zdroj: Zákon o pojistné smlouvě