minimální příhoz

částka představující minimální možné navýšení nad poslední nabídku jiného účastníka aukce (minimální příhoz může být např. 1000Kč, aby účastníci nepřihazovali po korunách)