mediace

Mediací je postup při řešení sporu, ve kterém třetí neutrální osoba (mediátor) napomáhá stranám konfliktu komunikovat a dosáhnout smírného řešení sporu uzavřením mediační dohody.