malus

opak bonusu. Je to přírážka k pojistnému v případě, že často dochází k pojistné události.

 

Zdroj: KRAUS, Jiří. Nový akademický slovník cizích slov: A-Ž. Vyd. 1. Praha: Academia, 2005, 879 s. ISBN 8020013512.