Imise přímé

Imise, jež jsou přímým pokračováním dané činnosti, zpravidla odpovídající přímému vedení fyzikálních látek na sousední pozemek (např. svod vody).