hygienický limit

Hygienický limit je hodnota koncentrací nebo intenzit činitelů významných z hlediska vlivu na zdraví jednotlivců, o nichž se důvodně předpokládá, že jim mohou být téměř všichni vystaveni, aniž by došlo k nepříznivému ovlivnění jejich zdravotního stavu.