fyzická osoba

Fyzická osoba je přirozená osoba, tj. každý člověk. Má právní osobnost od narození až do smrti a plně svéprávnou se stává zletilostí.