finanční zajištění

a) zástavní právo k finančnímu kolaterálu sjednané stranami za účelem zajištění pohledávky finančního charakteru a

b) převod finančního kolaterálu sjednaný stranami za účelem zajištění nebo jiného krytí pohledávky finančního charakteru, včetně repo obchodů, přičemž, pokud to povaha finančního kolaterálu připouští, dochází k převodu vlastnického práva k němu na příjemce finančního zajištění

 

Zdroj: Obchodní zákoník