emisní limit

Emisní limit je nejvýše přípustné množství znečišťujících nebo pachových látek vypouštěné do ovzduší ze zdroje znečišťování ovzduší.