dražební vyhláška

Vyhláška, na základě které dražebník (exekutorský úřad) vyhlásí datum dražby, místo dražby, předmět dražby a vyvolávací cenu.