dražba dobrovolná

dražba prováděná na návrh vlastníka. Návrh může podat i více osob, a to i tehdy, nejsou-li spoluvlastníky předmětu dražby.

 

Zdroj: Zákon o veřejných dražbách