depozitum

1.   peněžní prostředky nebo cenné papíry, které se ukládají do peněžních ústavů;

2.   movitá věc svěřená do odborné úschovy.