cenný papír

jsou to akcie, zatímní listy, poukázky na akcie, podílové listy, dluhopisy, investiční kupóny, kupóny, opční listy, směnky, šeky, náložné listy, skladištní listy a zemědělské skladní list. S držbou cenného papíru vzniká určité právo.

 

Zdroj: Zákon o cenných papírech