bonita klienta

Schopnost žadatele o úvěr dostát svým závazkům a včas a řádně úvěr splácet. Při výpočtu bonity se vychází z celkového příjmu domácnosti žadatele a volných peněžních prostředků vzhledem k výši pravidelných měsíčních splátek všech úvěrů (včetně požadované hypotéky).