demonstrativní výčet

Jde o výčet prvků, který je pouze příkladný a neúplný. Např. pokud jde o právní normu, působí i v případě splnění jiných podmínek či vůči jiným prvkům.