doručovací adresa

Doručovací adresa je adresa, na kterou mu mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu.