No Picture

smlouva o zprostředkování

30.1.2013 admin 0

Smlouvou o zprostředkování se zprostředkovatel zavazuje, že bude vyvíjet činnost směřující k tomu, aby zájemce měl příležitost uzavřít určitou smlouvu s třetí osobou, a zájemce […]

No Picture

provize

29.1.2013 admin 0

odměna za zprostředkování obchodu. Pevná částka nebo procenta z hodnoty obchodu.   Zdroj: KRAUS, Jiří. Nový akademický slovník cizích slov: A-Ž. Vyd. 1. Praha: Academia, […]

No Picture

tržní odhad

28.1.2013 admin 0

udavá reálnou hodnotu věci (nemovitosti) na trhu. Cena, která by byla dosažena při prodeji stejného, popřípadě obdobného majetku.

No Picture

nemovitost

19.12.2012 admin 0

pozemky a stavby spojená se zemí pevným základem. Např. bytový či nebytový prostor, dům, chata, garáž, pole, les, rybník, zahrada atd.   Zdroj: Občanský zákoník

No Picture

smlouva o výhradním prodeji

18.12.2012 admin 0

smlouvou o výhradním prodeji se zavazuje dodavatel, že zboží určené ve smlouvě nebude v určité oblasti dodávat jiné osobě než odběrateli. Tato smlouva zaručuje exkluzivitu. […]

No Picture

exkluzivita

18.12.2012 admin 0

výhradní právo podložené smlouvou (smlouva o výhradním prodeji), že na určitou činnost smí provádět pouze jedna firma. Např. obchodní zastoupení firmy na území ČR, právo […]