No Picture

úvěrový limit

24.1.2013 admin 0

částka, která udává maximální výši pohledávek jednoho klienta vůči bance. Stanovuje se, aby nedošlo k předlužení klienta a k jeho platební neschopnosti.

No Picture

úvěrové riziko

24.1.2013 admin 0

riziko ztráty banky vyplývající ze selhání smluvní strany tím, že nedostojí svým závazkům podle podmínek smlouvy, na základě které se banka stala věřitelem smluvní strany […]

No Picture

úrok

17.1.2013 admin 0

odměna za půjčení peněz; z pohledu dlužníka jde o částku, o kterou mu je navýšen dluh. Výši úroku vypočítáme na základě sazby úrokové míry.

No Picture

úroková míra

17.1.2013 admin 0

procentuální vyjádření navýšení půjčované částky. Podle výše úrokové míry můžeme vypočítat výši úroku.

No Picture

zástava

16.1.2013 admin 0

věc movitá nebo nemovitá, podnik nebo jiná věc hromadná, soubor věcí, pohledávka nebo jiné majetkové právo, pokud to jeho povaha připouští, byt nebo nebytový prostor […]

No Picture

RPSN

16.1.2013 admin 0

= roční procentní sazba nákladů. Celkové náklady spotřebitelského úvěru pro spotřebitele, vyjádřené jako roční procentní podíl z celkové výše spotřebitelského úvěru.   Zdroj: Zákon o […]