No Picture

možnost přečerpání

29.1.2013 admin 0

výslovné ujednání smluvních stran o zpřístupnění peněžních prostředků, které přesahují aktuální zůstatek na platebním účtu spotřebitele   Zdroj: Zákon o spotřebitelském úvěru

No Picture

účelový úvěr

24.1.2013 admin 0

je poskytován na předem stanovený účel, který není možné za dobu trvání úvěru měnit.Výhodou je nižsí úroková sazba.

No Picture

eskontní úvěr

24.1.2013 admin 0

krátkodobý úvěr, který vzniká odkupem směnky před lhůtou její splatnosti (umožní přístup k penězům z obchodník pohledávek; např. když jeden podnik prodá druhému předměty, ale […]

No Picture

ručení

24.1.2013 admin 0

vzniká písemným prohlášením, jímž ručitel bere na sebe vůči věřiteli povinnost, že pohledávku uspokojí, jestliže ji neuspokojí dlužník   Zdroj: Občanský zákoník

No Picture

úrok

17.1.2013 admin 0

odměna za půjčení peněz; z pohledu dlužníka jde o částku, o kterou mu je navýšen dluh. Výši úroku vypočítáme na základě sazby úrokové míry.

No Picture

úroková míra

17.1.2013 admin 0

procentuální vyjádření navýšení půjčované částky. Podle výše úrokové míry můžeme vypočítat výši úroku.

No Picture

zástava

16.1.2013 admin 0

věc movitá nebo nemovitá, podnik nebo jiná věc hromadná, soubor věcí, pohledávka nebo jiné majetkové právo, pokud to jeho povaha připouští, byt nebo nebytový prostor […]