No Picture

společnost

11.7.2014 admin 0

několik sdružených osob zavázaných smlouvou jako společníci za společným účelem činnosti nebo věci. Dříve sdružení. Zdroj: NOZ

No Picture

obchodní závod

11.7.2014 admin 0

organizovaný soubor jmění, který podnikatel vytvořil a který z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti. Má se za to, že závod tvoří vše, co […]

No Picture

nemovitá věc

11.7.2014 admin 0

pozemky a podzemní stavby se samostatným účelovým určením, jakož i věcná práva k nim, a práva, která za nemovité věci prohlásí zákon. Stanoví-li jiný právní […]

No Picture

zápůjčka

11.7.2014 admin 0

přenechá-li zapůjčitel vydlužiteli zastupitelnou věc tak, aby ji užil podle libosti a po čase vrátil věc stejného druhu, vznikne smlouva o zápůjčce. Dříve půjčka. Zdroj: […]